Close

Napoleon musel přes půl Evropy, aby ze sebe vydal to nejlepší. Tobě stačí přijet do Brna!

B i t v a 3 v r c h a ř ů


Kdy?

PROSINEC

sobota 1.12. – Brno, Špilberk

REGIST.RACE

(max. 45 míst)

Špilberk je kopec o nadmořské výšce 282 metrů, nacházející se v centrální části brněnské městské části Brno-střed. Máš-li zato, že při takové výšce není možné se vydat ze svých sil, nezbývá, než aby ses o tom přesvědčil.

Každý ročník je něčím odlišný, zkrátka unikátní závod od konce do začátku.

facebook & instagram

+ mail

„Sportovče! Připravujeme to, čeho je třeba pro zajištění tvého štěstí a blaha, abychom tě zavededli tam, kde budeš moci ze sebe vydat vše. Po návratu domů se staneš předmětem nejlaskavější péče a obdivu. Kdykoli řekneš: Byl jsem v Bitvě 3 vrchařů, každý v úžasu hlesne: Hle, to je hrdina!“


Naplno Bombapárty

Propozice závodu

Unikátní výběh/seběh po 3 cestách s jedním cílem, být na vrcholu co nejdříve. Čekají na tebe lehce přes 2 km s 200+ (a 2 km s 200-) převýšením a na nich, jako bonus, přes 200 (400) schodů. Vyloučen není mráz, sníh, led a mlha, ale ani sluncem prozářená sobota.

V závodě si „vychutnáš“ tři a půl trasy, jejichž společným jmenovatelem je, že jsou „pořádně“ do kopce (a z kopce). 

Doporučujeme si je nastudovat ihned, jak přijdou v propozicích k závodu. Ty budou odeslány nejpozději 14 dní před závodem a nejdříve s ukončením registrace. Znalost tras ti umoží lépe si rozvrhnout síly a případně takticky se připravit.

Termín

1. prosince 2018 (sobota)

Tratě

630 m / 67m+ / 3 schody

670 m / 85m+ / 151 schodů

800 m / 49m+ / 53 schodů

Povrch

městský – asfalt, beton, kostky

Prezentace

od 8.00 do 8:45 v prostorách MU (Tělocvična pod Hradem), Údolní 3, Brno

Jak se registrovat

Vyplnit registrační formulář a zaslat startovné na účet č. 2400838565/2010 s vyplněním zprávy pro příjemce s těmito údaji: jméno, příjmení, ročník narození.

Registrace je platná až po spárování se zaplaceným startovným. V případě naplnění kapacity budou zaslané prostředky vráceny zpět na účet z kterého byly odeslány.

Startovné

350,- Kč

V ceně startovného je nakopávač na startu, lehké občerstvení, „něco“ pro všechny, „něco navíc“ pro nejlepší. K tomu čisté, prohřáté a vlídné zázemí s možností tělesné očisty pod tekoucí teplou vodou (ručník s sebou). 🙂

Kategorie

Muži / Ženy, start je povolen účastníkům starším 18 let.

Kapacita 45 závodníků.

Ceny

Kdo vyhraje, je vítěz. Žádný ze závodníků neodejde s prázdnou.

Časový harmonogram

8:00 – 8:45 … prezentace, převzetí startovních balíčků

8:45 – 9:00 … výklad, zodpovězení dotazů

9:15 … start

10:15 … uzavření cíle

10:30 – 12:00 … vyhodnocení, vyhlášení výsledků

12:00 … sepsání mírového paktu s roční platností

Zázemí

kompletní zázemí je zajištěno v prostorách sportoviště MU (uložení věcí, sociální zařízení, prezentace, vyhodnocení apod.)

Google mapyMapy.cz

Parkování:

Parkovací dům Domini Park (vjezd z ulice Husova)

Dostupnost MHD:

zastávka Česká nebo Komenského náměstí

PARTNER PROJEKTU

PARTNEŘI ZÁVODU

facebook & instagram

+mail

Pravidla

I. Každý závodník startuje na vlastní zodpovědnost a souhlasí se všemi důsledky z toho plynoucími. Při prezentaci podepíše prohlášení o zdravotní způsobilosti.

II. Pojištění úrazu, odpovědnosti za škodu apod. není součástí startovného.

III. Účastníci akce jsou povinni dodržovat pravidla stanovená pro park/hrad Špilberk.

IV. Závodníci jsou povinni řídit se pokyny a organizátor nezodpovídá za škody vzniklé jejich nedodržováním. Stejně tak organizátor neodpovídá za škody způsobené nepříznivými přírodními podmínkami.

V. Organizátor si vyhrazuje právo změny tratí i programu, či, v krajním případě, zrušení celého závodu bez náhrady termínu.

VI. Při zranění či fyzických problémech jiné osoby jsou všichni účastníci povinni o tomto organizátora informovat.

VII. Dodržování etických, morálních ale i jinak závazných pravidel, stejně tak jako poskytnutí první pomoci v případě potřeby, se považuje za automatické.

VIII. Krácení tratě, nečestné jednání apod. se považuje za dostatečný důvod pro diskvalifikaci.

IX. Použití běžeckých holí není povoleno.

X. Závod se uskuteční na začátku měsíce prosince. Podmínky mohou být horší, než bylo v roce 1805. Lze se dočkat chladu, ledu, sněhu, větru, mrazu atd., přičemž jakýkoli jiný extrém není vyloučen. Závodníkům se doporučuje řídit se nejen podle předpovědí počasí, ale i podle vlastního pocitu, rozumu, vědomí a svědomí.

Kontakty

Pořadatel:

SPORTILION z.s., Rolencova 97/49, 62000 Brno, IČ: 01642588

Informace:

Tel.: +420 731187401

Mail.: sportilion@seznam.cz

www: www.bitva3vrcharu.cz