Close

MIS 3 VRCHAŘI

Napoleon musel přes půl Evropy, aby ze sebe vydal to nejlepší. Tobě stačí přijet do Brna!

A dát si ojedinělý běžecký závod od konce do začátku.

Každý ročník je něčím odlišný. Pokaždé jiný, pokaždé skvělý!

REGIST.RACE

NEBYLA SPUŠTĚNA!

zatím 🙂

5. PROSINCE 2020

Brno, Špilberk

5 km

celkové převýšení přes 400 m + 200 schodů

Špilberk je kopec o nadmořské výšce 282 metrů, nacházející se v centrální části brněnské městské části Brno-střed.

Máš-li zato, že při takové výšce není možné se vydat ze svých sil, nezbývá, než aby ses o tom přesvědčil.

informace k závodu

Společné pro všechny ročníky:

Snaha závodníků být na vrcholu co nejdříve. Vychutnat si všechny trasy, jejichž společným jmenovatelem je, že jsou „pořádně“ do kopce / z kopce. Pořádně si máknout. Poměřit se nejen s vlastní vůlí, ale i podobně nadšenými běžci. „Porvat“ se s tratí, jejiž náročnost determinuje i případný mráz, sníh, led či mlha nebo také sluncem prozářený a běžeckým duchem prosycený den.

Užít si pohodu, legraci a zábavu. Odnést si svoji „dělovou“ kouli, tekutou mízu a nezaměnitelný dip/lom. Účastnit se jediné bitvy, kde nejde o přežití, ale o prožití!


ROK 2017

Unikátní výběh po 3 cestách. Běh lehce přes 2 km s pozitivním převýšením 200 m a zdoláním více než 200 schodů.

ROK 2018

Výběh/seběh po 3 cestách. Něco lehce přes 4 km s 200+/200- převýšením a na nich, jako bonus, přes 200 schodů. 

ROK 2019

Jen jedna ze 3 původních tras nedoznala změn. Jeden výběh se přidal. Náročnost se zvedla. Vzdálenost lehce narostla. Pohoda zůstala. 

ROK 2020

v přípravě

(přinese opět něco nového – vezmeme to nejlepší z předchozích ročníků, zamícháme to inovativní vařečkou v kvalitním hrnci a přidáme k tomu špetku originálního koření)

Termín

5. prosince 2020

Povrch

městský – asfalt, beton, kostky

Trasy

Doporučujeme si je nastudovat ihned, jak přijdou v propozicích k závodu. Ty budou odeslány nejdříve s ukončením registrace. Znalost tras umoží lépe si rozvrhnout síly a případně takticky se připravit.

Prezentace

od 8.00 do 8:40 v prostorách MU (Tělocvična pod Hradem), Údolní 3, Brno

Jak se registrovat

Vyplnit registrační formulář a zaslat startovné na účet č. 2400838565/2010 s vyplněním zprávy pro příjemce s těmito údaji: jméno, příjmení, dobrovolně ročník narození.

Registrace je platná až po spárování se zaplaceným startovným. V případě naplnění kapacity budou zaslané prostředky, společně s vysvětlujícím mailem, vráceny zpět na účet z kterého byly odeslány. Informace pro případ neúčasti: startovné se nevrací, ale není problém je převést na jiného účastníka.

Regisrace na místě – není možná!

Startovné

Pro rok 2020 zatím nebylo stanoveno:

V ceně startovného je nakopávač na startu, lehké občerstvení, „něco“ pro všechny, „něco navíc“ pro nejlepší. K tomu čisté, prohřáté a vlídné zázemí s možností tělesné očisty pod tekoucí teplou vodou (ručník s sebou). 🙂

Kategorie

Muži / Ženy, start je povolen účastníkům starším 18 let.

Maximální kapacita – 45 závodníků.

Ceny

Kdo vyhraje, je vítěz. Žádný ze závodníků neodejde s prázdnou.

Časový harmonogram

8:00 – 8:40 … přivítání a příprava

8:45 – 9:00 … výklad, zodpovězení dotazů

9:15 – 10:00 … závod

10:00 – 11:00 … vyhlášení, úsměvy, foto a tak + rekultivace

11:00 … sepsání mírového paktu s roční platností

Zázemí

kompletní zázemí je zajištěno v prostorách sportoviště MU (uložení věcí, sociální zařízení, prezentace, vyhodnocení apod.)

Google mapyMapy.cz

Parkování:

Parkovací dům Domini Park (vjezd z ulice Husova)

Dostupnost MHD:

zastávka Česká nebo Komenského náměstí

„Sportovče! Připravujeme to, čeho je třeba pro zajištění tvého štěstí a blaha, abychom tě zavededli tam, kde budeš moci ze sebe vydat vše. Po návratu domů se staneš předmětem nejlaskavější péče a obdivu. Kdykoli řekneš: Byl jsem v Bitvě 3 vrchařů, každý v úžasu hlesne: Hle, to je hrdina!“


Naplno Bombapárty

facebook & instagram

+ mail

Vizuální podobu, medailány i diplomy zajišťuje

Materiální „vyfutrovanost“ pomáhají zabezpečit

Pravidla

I. Každý závodník startuje na vlastní zodpovědnost a souhlasí se všemi důsledky z toho plynoucími. Při prezentaci podepíše prohlášení o zdravotní způsobilosti.

II. Pojištění úrazu, odpovědnosti za škodu apod. není součástí startovného.

III. Účastníci akce jsou povinni dodržovat pravidla stanovená pro park/hrad Špilberk.

IV. Závodníci jsou povinni řídit se pokyny a organizátor nezodpovídá za škody vzniklé jejich nedodržováním. Stejně tak organizátor neodpovídá za škody způsobené nepříznivými přírodními podmínkami.

V. Organizátor si vyhrazuje právo změny tratí i programu, či, v krajním případě, zrušení celého závodu bez náhrady termínu.

VI. Při zranění či fyzických problémech jiné osoby jsou všichni účastníci povinni o tomto organizátora informovat.

VII. Dodržování etických, morálních ale i jinak závazných pravidel, stejně tak jako poskytnutí první pomoci v případě potřeby, se považuje za automatické.

VIII. Krácení tratě, nečestné jednání apod. se považuje za dostatečný důvod pro diskvalifikaci.

IX. Použití běžeckých holí není povoleno.

X. Závod se uskuteční na začátku měsíce prosince. Podmínky mohou být horší, než bylo v roce 1805. Lze se dočkat chladu, ledu, sněhu, větru, mrazu atd., přičemž jakýkoli jiný extrém není vyloučen. Závodníkům se doporučuje řídit se nejen podle předpovědí počasí, ale i podle vlastního pocitu, rozumu, vědomí a svědomí.

facebook & instagram

+mail